Vizija skupine


Vizija podjetij skupine Prosigma group:

Naša vizija je realna in dosegljiva. Zastavili smo si cilje, ki jih glede na izkušnje iz preteklosti in znanje lahko uresničimo. Naše prodajne programe smo profilirali in specifično znanje je naša prednost. Naši zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih in cilji, ki smo si jih postavljali do sedaj so se uresničili.
Ostati želimo prepoznavna blagovna znamka kakovosti proizvodov, storitev in odličnega odnosa do naših kupcev in partnerjev. Izzivi prihodnosti na področju varovanja okolja, ekologije in alternativnih virov energije so naša priložnost.

Poslanstvo:

Naše univerzalno poslanstvo je najti najboljšo rešitev za probleme naših kupcev. Na vseh področjih delovanja ravnamo pošteno in odgovorno. Ne ponujamo rešitev na kratek rok, ponujamo tim s tradicijo. Ne želimo izpolniti le želja, ampak želimo, da se lahko na nas zanesete sedaj in v prihodnje.

Doseglji in merljivi cilji:
  • Na področju kataloške prodaje povečati promet za 40% letno na celotnem območju Prosigma group v primerjavi z letom 2009.
  • V naslednjih petih letih postati vodilni prodajalec malih bioloških čistilnih naprav in deževničnih sistemov na področju, ki ga pokriva Prosigma group.
  • V naslednjih dveh letih zgraditi 2 MW/letno sončnih elektrarn  v Sloveniji in 1 MW/letno na Hrvaškem.
  • Razširiti področje prodaje tudi na program komunalne reciklaže, lesnih drobilcev in kemikalij.
Vizija skupine

« Nazaj

© ProSigma Group. 2008. All Rights reserved. Web design Oblikovanje.com